17. marts 2020

Udskoling - tips til at arbejde hjemme

 

Fag: Biologi, geografi, historie og samfundsfag

 

Materiale: Tropisk træ i din hverdag 

Materialet handler om bæredygtig træproduktion, fair trade og handel med ulande, og hvad man selv kan gøre for at støtte op om en ansvarlig træproduktion samt viden om FSC.

Hent hæftet i pdf-format her.
Link til websitet: https://tropisktrae.dk/

Idéer til at arbejde hjemme:

 

NB: Alle websites, hæfter mv. er gratis at bruge. 

Fag: Dansk, historie, samfundsfag og madkundskab

 

Materiale: Brug nettet
Materialet indeholder korte tekster om bl.a. supermarkedet, reklamer, mad og emballage, som eleverne kan undersøge mere om ved hjælp af e-databasen: classic.samvirke.dk, som indeholder alle Samvirkes udgivelser tilbage til 1928.

Hent hæftet i pdf-format her. 

Brug Samvirkes gratis database her: https://classic.samvirke.dk/

Lærevejledningen:

 

Idéer til at arbejde hjemme:

 • Dansk/ Samfundsfag /Historie: 7.-8 og op til 10. klasse
 • Madkundskab/Historie
  • Madkultur
  • Madhistorie
 • Dansk/samfundsfag
  • Om familien og dens udvikling
  • Om at tage på ferie, herunder reklamer
  • Emballage

 

NB: Alle websites, hæfter mv. er gratis at bruge.