Oversigt over alle GoCook Smagekasse-undervisningsmaterialer

GoCook Smagekassen har eksisteret siden 2006. Her kan du - via links til elevhæfterne - få et samlet overblik over, hvilke emner vi har haft fokus på.

Se en liste over elevhæfter fra alle årene med GoCook Smagekassen. Når du klikker på de enkelte links, kommer du ind til det pågældende elevhæfte og de tilhørende undervisningsmaterialer – altså lærervejledning, elevark m.m.