Oversigt over alle GoCook Smagekasse-undervisningsmaterialer

GoCook Smagekassen har eksisteret siden 2006. Her kan du - via links til elevhæfterne - få et samlet overblik over, hvilke emner vi har haft fokus på.

Se en liste over elevhæfter fra alle årene med GoCook Smagekassen. Når du klikker på de enkelte links, kommer du ind til det pågældende elevhæfte og de tilhørende undervisningsmaterialer – altså lærervejledning, elevark m.m.

Udgåede materialer

Hvis du skulle undre dig over enkelte manglende materialer, så skyldes det, at en række af GoCook Smagekasse-undervisningsmaterialerne er udgået. De udgåede materialer er erstattede af nye og mere uddybende og opdaterede materialer.

Følgende materialer er udgået: 

  • 2008: GoCook - Det store Æbleshow
  • 2007: GoCook - Røde kål og de andre hoveder