Print side

Varen sætter spor

’Varen sætter spor’ er et undervisningsmateriale som sætter fokus på at øge de unges kompetencer til at vælge, når de køber ind – det kan være tøj, mobiltelefoner, computere, mad, bøger, legetøj, osv. Alle valg har konsekvenser. 

Omdrejningspunktet i ’Varen sætter spor’ er miljømæssige og etiske konsekvenser ved vores valg. Materialet tager blandt andet fat på emner, som lang varetransport, arbejdsforhold og børnearbejde. 

Mange varer bliver lavet langt væk

Mange varer i supermarkeder og butikker kommer langvejs fra. Nogle kommer fra Sydeuropa, mens andre kommer fra fx USA, Kina eller Thailand. Men er det ok, at transportere varerne så langt? Og hvilken måde er den mest miljø-/klimavenlige?

Hvordan bliver varerne lavet, og kan man gøre noget for at sikre gode arbejdsforhold?

En ting er, at varerne måske kommer langvejs fra, men hvordan bliver de egentlig lavet? Hvordan har arbejderne det på fabrikkerne? Er arbejdet fagligt? Får de en ordentlig løn? Der står sjældent noget om det på varerne. Det gør der faktisk stort set aldrig. Men hvad gør man så, hvis man gerne vil købe varer, som er fremstillet under ordentlige forhold? Og kan man gøre noget?

Børnearbejde

Mange børn arbejder stadig rundt om på kloden. Men er det ok, at børn arbejder? Kan vi som forbrugere i fx Danmark gøre noget for, at børnene på fabrikkerne i Vietnam og Indien får det bedre? Og måske slet ikke længere skal arbejde?

Du kan smugkigge i materialet i pdf-format. Neden for kan du bestille det som klassesæt. 

 

Bestil Varen sætter spor

'Varen sætter spor' består af et elevhæfte og en lærervejledning samt filmen 'Sko sætter spor' (se nedenfor). Materialet er gratis. Du skal blot betale for porto/pakning. 

Bestil elevhæftet

 

Lærervejledningen

I lærervejledningen finder du forslag til en lang række opgaver, som eleverne kan lave i relation til elevhæftet. Der er også links til en del hjemmesider, som også har fokus på forbrug, affald, miljø, børnearbejde, fair trade mv.

Bestil lærervejledningen

 

Filmen – ’Sko sætter spor’

Der hører også en film til undervisningsmaterialet. Her er vi på besøg på en fabrik, der laver sko i Vietnam. Her går den danske indkøber rundt og inspicerer fabrikken. Han spørger til og undersøger forholdene for arbejderne på fabrikken, for i en eller anden grad at sikre sig, at forholdene er nogenlunde rimelige, og at der sker fremskridt på samme front. Filmen varer ca. 10 minutter og er produceret i 2004. Se den her nedenfor.