Print side

Kemien i din hverdag

Kemiske stoffer findes helt naturligt, fx i ens egen krop, i planter, vand og dyr. Men mange kemiske stoffer bliver også skabt kunstigt. Nogle af disse stoffer har uheldige følgevirkninger og kan give allergi eller påvirke vores hormoner.


Hvad er formålet med materialet?

Coop Skolekontakten har udviklet undervisningsmaterialet ’Kemien i din hverdag’ som et led i at gøre eleverne mere ansvarlige og bevidste om brug af en række kemiske stoffer. Stoffer, som i dag tilsættes forskellige produkter, og som mange børn kommer i berøring med i deres hverdag.

 

Hvordan er materialet bygget op?

Materialet er udarbejdet til mellemtrinnet og består af en elevbog, lærervejledning, plakat og hjemmesiden: www.kemienidinhverdag.dk.

Via materialet går eleverne på opdagelse i deres eget hjem og undersøger, hvilke kemiske stoffer der findes fx inde på deres eget værelse, i køkkenet eller på badeværelset.

I materialet bliver finder du gode idéer til, hvordan eleverne kan arbejde praktisk med kemien. De kan blandt andet lave mindre forsøg, udarbejde lister med gode råd, interviewe deres bedsteforældre om, hvordan man gjorde i gamle dage, undersøge varer i det lokale supermarked mv.


Hjemmesiden

www.kemienidinhverdag.dk ligger der mere uddybende tekster om de mange produkter og kemiske stoffer, som også gennemgås i bogen.

Hjemmesiden kan desuden bruges til videndeling om kemi eleverne imellem. Fx er der mulighed for at eleverne kan uploade billeder af deres undersøgelser, skrive kommentarer til billederne eller kommentere på andres billeder og kommentarer.