Print side

Vi søger børn til en GoCook-camp i slutningen af juni

Vi er i gang med forberedelserne til dette års GoCook Smagekassen.

Igen i år vil vi afholde en slags camp, hvor et antal børn vil lave mad, og hvor vi har mulighed for at tage billeder og film til brug for undervisningsmaterialet. 

Madcampen vil finde sted i slutningen af juni – enten søndag-mandag den 25.-26. juni el. mandag-tirsdag den 26.-27. juni et sted i københavnsområdet. Det er starten af sommerferien.

På campen skal børnene lave mad, og temaet bliver madpakker og mellemmåltider. 

Vi søger følgende:

  • Elever fra en skole på Sjælland 
  • Elever fra en 5.-7. klasse 
  • Elever med interesse for mad (intet krav om, at de er vildt dygtige)
  • Elever af blandet herkomst
  • Elever med forskellige fritidsinteresser, herunder også e-sport
  • Gerne 5-6 elever (drenge og piger), som fungerer godt med hinanden
  • Forældrene skal sørge for transport til og fra campen 
  • En liste over forældrenes mobiltelefonnummer og email skal ligge klar, hvis vi kommer ud på jeres skole. Så vi kan tage den opfølgende kontakt med relevante forældre. 

Hvis du kan nikke ok til ovenstående, så send en mail til skolekontakten@coop.dk og svar på ovenstående. 

Vi udvælger 2-3 klasser, som vi tager ud og besøger. Der vil vi gerne følge undervisningen i madkundskab en enkelt gang og forsøge at spotte grupper af elever, som fungerer godt sammen og som lever op til vores kriterier.