Print side

Madkundskab har fået sit eget manifest

Et netværk for madkundskab bestående af eksperter og interessenter inden for madkundskab har udarbejdet et’Manifest for madkundskab’.

Coop Skolekontakten med GoCook har også deltaget i arbejdet, der har kørt over et lille års tid. Vi har i fællesskab sat fokus på, at madkundskab er et vigtigt fag. Manifestet er blevet til 5 overskrifter:

  • Madkundskab sætter eleverne i stand til at træffe begrundede valg
  • Madkundskab forener alle grundskolens fag
  • Madkundskab bygger bro mellem skole, hjem og samfund
  • Madkundskab bringer hoved, hænder og sanser i spil
  • Madkundskab skaber rum for forskellighed og mangfoldighed

Hver overskrift har sin egen uddybende forklaring. Hent hele manifestet og gør din kolleger og din ledelse opmærksom på, hvorfor faget er vigtigt for skolen og elevernes læring.

Manifest for Madkundskab (pdf)

Uddybning af manifestet (pdf)