Print side

Handler verden etisk og fair?

Verden har handlet i flere tusind år. Men handlen er ikke altid retfærdig.

Det er ofte den rige, uddannede eller stærke part, der får mest ud af det. Med ’etisk handel’ forsøger flere virksomheder og organisationer nu at ændre på den dagsorden.

Det går fremad, men der er mange dilemmaer. Er det fx bedre helt at forbyde børnearbejde eller lade børn arbejde, blot de også har tid til deres skole? Eller er det ok, at vi skal betale mere for en vare, for at bønder i u-landene kan få penge til at bygge sundhedscentre? Eller er det en fordel at importere kød fra Namibia, hvor køerne har græsset på savannen, frem for at importere alt foderet fra Brasilien til køerne i Danmark? Det er nogle af de dilemmaer, vi forsøger at sætte fokus på i materialet om etisk handel: ’Verden handler – etisk og fair?’

Materialets opbygning

Materialet består først og fremmest af en elevbog. Den starter med emnet handel - på godt og ondt, og bevæger sig så videre over i bogens egentlige fokus som er etisk handel. Derfra bevæger vi os rundt i verden. Fra Afrika, Asien over Oceanien til Latinamerika. Alle steder dykker vi ned i cases om etisk handel, som fx: ’Løn til tiden’, ’Økologi giver gode priser’, ’Bøffer fra Namibia’, ’Fra gade til uddannelse’ eller ’Unge kriminelle handler’.  

Der hører en lærervejledning og et arbejdshæfte til eleverne. Det ligger alt sammen tilgængeligt på hjemmesiden etisk-handel.dk. Der finder du desuden yderligere materiale, som eleverne kan arbejde med. Fx en række debatoplæg og film, som I kan bruge som supplement til undervisning i emnet etisk handel. 

Fag og målgruppe

Materialet er udarbejdet til fagene geografi, samfundsfag og tværfagligt arbejde el. emneuger. Det er velegnet til udskolingen, gymnasiet og lign. 

Find og bestil materialet

Både hjemmeside og elevbøger er gratis. Hjemmesiden finder du her: etisk-handel.dk. Materialet kan du bestille her på siden. Bøgerne er gratis. Du skal blot betale for porto/pakning.